Scan Code

December 15, 2016 by PetuaTerbaik · Leave a Comment
Filed under: Hacking 

A table (normally we use Set 1)

(USB codes in decimal, scancodes in hex.)


# USB Set 1 X(Set 1) Set 2 X(Set 2) Set 3 X(Set 3) keycap
1 53 29 39 0e 29 0e 29 ` ~
2 30 02 41 16 02 16 02 1 !
3 31 03 3f 1e 03 1e 03 2 @
4 32 04 3d 26 04 26 04 3 #
5 33 05 3b 25 05 25 05 4 $
6 34 06 3c 2e 06 2e 06 5 % E
7 35 07 58 36 07 36 07 6 ^
8 36 08 64 3d 08 3d 08 7 &
9 37 09 44 3e 09 3e 09 8 *
10 38 0a 42 46 0a 46 0a 9 (
11 39 0b 40 45 0b 45 0b 0 )
12 45 0c 3e 4e 0c 4e 0c - _
13 46 0d 0f 55 0d 55 0d = +
15 42 0e 29 66 0e 66 0e Backspace
16 43 0f 59 0d 0f 0d 0f Tab
17 20 10 65 15 10 15 10 Q
18 26 11 38 1d 11 1d 11 W
19 8 12 2a 24 12 24 12 E
20 21 13 70 2d 13 2d 13 R
21 23 14 1d 2c 14 2c 14 T
22 28 15 10 35 15 35 15 Y
23 24 16 02 3c 16 3c 16 U
24 12 17 5a 43 17 43 17 I
25 18 18 66 44 18 44 18 O
26 19 19 71 4d 19 4d 19 P
27 47 1a 2c 54 1a 54 1a [ {
28 48 1b 1f 5b 1b 5b 1b ] }
29 49 2b 21 5d 2b 5c 75 \ |
30 57 3a 32 58 3a 14 1d CapsLock
31 4 1e 03 1c 1e 1c 1e A
32 22 1f 5b 1b 1f 1b 1f S
33 7 20 67 23 20 23 20 D
34 9 21 2e 2b 21 2b 21 F
35 10 22 2d 34 22 34 22 G
36 11 23 20 33 23 33 23 H
37 13 24 12 3b 24 3b 24 J
38 14 25 05 42 25 42 25 K
39 15 26 04 4b 26 4b 26 L
40 51 27 5c 4c 27 4c 27 ; :
41 52 28 68 52 28 52 28 ‘ “
42 50 00 ff 00 ff 00 ff non-US-1
43 40 1c 1e 5a 1c 5a 1c Enter
44 225 2a 2f 12 2a 12 2a LShift
46 29 2c 14 1a 2c 1a 2c Z
47 27 2d 13 22 2d 22 2d X
48 6 2e 06 21 2e 21 2e C
49 25 2f 5d 2a 2f 2a 2f V
50 5 30 69 32 30 32 30 B
51 17 31 31 31 31 31 31 N
52 16 32 30 3a 32 3a 32 M
53 54 33 23 41 33 41 33 , <
54 55 34 22 49 34 49 34 . >
55 56 35 15 4a 35 4a 35 / ?
57 229 36 07 59 36 59 36 RShift
58 224 1d 11 14 1d 11 38 LCtrl
60 226 38 6a 11 38 19 71 LAlt
61 44 39 72 29 39 29 39 space
62 230 e0-38 e0-6a e0-11 e0-38 39 72 RAlt
64 228 e0-1d e0-11 e0-14 e0-1d 58 3a RCtrl
75 73 e0-52 e0-28 e0-70 e0-52 67 7b Insert
76 76 e0-53 e0-74 e0-71 e0-53 64 79 Delete
80 74 e0-47 e0-60 e0-6c e0-47 6e 7f Home
81 77 e0-4f e0-61 e0-69 e0-4f 65 7a End
85 75 e0-49 e0-34 e0-7d e0-49 6f 6f PgUp
86 78 e0-51 e0-73 e0-7a e0-51 6d 7e PgDn
79 80 e0-4b e0-26 e0-6b e0-4b 61 56 Left
83 82 e0-48 e0-6c e0-75 e0-48 63 78 Up
84 81 e0-50 e0-6d e0-72 e0-50 60 55 Down
89 79 e0-4d e0-19 e0-74 e0-4d 6a 7d Right
90 83 45 0b 77 45 76 01 NumLock
91 95 47 60 6c 47 6c 47 KP-7 / Home
92 92 4b 26 6b 4b 6b 4b KP-4 / Left
93 89 4f 61 69 4f 69 4f KP-1 / End
95 84 e0-35 e0-15 e0-4a e0-35 77 45 KP-/
96 96 48 6c 75 48 75 48 KP-8 / Up
97 93 4c 27 73 4c 73 4c KP-5
98 90 50 6d 72 50 72 50 KP-2 / Down
99 98 52 28 70 52 70 52 KP-0 / Ins
100 85 37 5e 7c 37 7e 46 KP-*
101 97 49 34 7d 49 7d 49 KP-9 / PgUp
102 94 4d 19 74 4d 74 4d KP-6 / Right
103 91 51 73 7a 51 7a 51 KP-3 / PgDn
104 99 53 74 71 53 71 53 KP-. / Del
105 86 4a 35 7b 4a 84 54 KP–
106 87 4e 0c 79 4e 7c 37 KP-+
108 88 e0-1c e0-1e e0-5a e0-1c 79 4e KP-Enter
110 41 01 43 76 01 08 64 Esc
112 58 3b 24 05 3b 07 58 F1
113 59 3c 16 06 3c 0f 59 F2
114 60 3d 08 04 3d 17 5a F3
115 61 3e 09 0c 3e 1f 5b F4
116 62 3f 5f 03 3f 27 5c F5
117 63 40 6b 0b 40 2f 5d F6
118 64 41 33 83 41 37 5e F7
119 65 42 25 0a 42 3f 5f F8
120 66 43 17 01 43 47 60 F9
121 67 44 18 09 44 4f 61 F10
122 68 57 6e 78 57 56 62 F11
123 69 58 3a 07 58 5e 63 F12
124 70 e0-37 e0-5e e0-7c e0-37 57 6e PrtScr
0 154 54 1a 84 54 57 6e Alt+SysRq
125 71 46 0a 7e 46 5f 76 ScrollLock
126 72 e1-1d-45 e1-11-0b e1-14-77 e1-1d-45 62 77 Pause
0 0 e0-46 e0-0a e0-7e e0-46 62 77 Ctrl+Break
0 227 e0-5b e0-1b e0-1f e0-5b 8b 8b LWin (USB: LGUI)
0 231 e0-5c e0-75 e0-27 e0-5c 8c 8c RWin (USB: RGUI)
0 0 e0-5d e0-2b e0-2f e0-5d 8d 8d Menu
0 0 e0-5f e0-76 e0-3f e0-5f 7f 54 Sleep
0 0 e0-5e e0-63 e0-37 e0-5e 00 ff Power
0 0 e0-63 e0-78 e0-5e e0-63 00 ff Wake

Membuka Yahoo Messenger pelbagai Yahoo ID

November 8, 2010 by PetuaTerbaik · Leave a Comment
Filed under: Hacking 

1.Ada di antara kengkawan yang mungkin ada ID yahoo yang berbeza. kadang2 amat letih utk buka berulang kali YM id untuk melihat email di ID yang berbeza. Ini disebabkan YM hanya boleh buka satu sahaja dalam satu2 masa.

2.Jadi di sini, aku ingin berkongsi sedikit mengenai trick tuk buka ym id berbeza dalam waktu yang sama. Trick ni ak jumpa di salah sebuah forum international. kredit diberikan kepada orang yang initiate trik ni. hoho. ak hanya mentranslatekan sahaja membuat yahoo messenger pelbagai yahoo id dengan Read more

Incoming search terms:

 • buat id yahoo messenger (4)
 • buat ym banyak (4)
 • astro pelbagai screen (2)
 • trik pelbagai (2)
 • translate english to malay yahoo messenger (2)
 • tech tricks org base Yahoo Mail Sign Malaysia (2)
 • online ym banyak id (2)
 • membuat yahoo messenger (2)
 • membuat yahoo (2)
 • membuat id yahoo tuk ym (2)
 • malaysia yahoo messenger id (2)
 • how to check ym id email (2)
 • buka id ym dalam satu masa windows xp (2)
 • buat yahoo messenger ada 2 (2)
 • buat id unit yahoo messenger (2)
 • bagimana untuk buat id ym (2)
 • ym yahoo mnp number (2)

Images hosting provided by ImageShack Via ImageShack Migration plugin

Desclaimer : This website and the Materials are provided "as is" and "as available", without warranty of any kind, implied, express or statutory. Petua Terbaik or PetuaTerbaik.kaer-media.org shall not be liable for any loss or damage caused by the usage of any information or Materials obtained from this website. We are also not hosting the material, the material we get are only link from other site. Penafian : Petua Terbaik tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat dalam laman ini. Kami juga tidak membekalkan bahan di server kami, bahan yang kami dapat adalah pautan dari web yang lain.
This site is protected by WP-CopyRightPro